Ana Sayfa / Dersler / Biyoloji / Canlıların Sınıflandırılması

Canlıların Sınıflandırılması

Canlılar, genellikle birbirlerine benzeyen özellikleri olan gruplara ayrılırlar. Bu gruplara takson denir. Canlılar, taksonomik hiyerarşi adı verilen bir sistemde sınıflandırılırlar. Taksonomik hiyerarşi, geniş bir grup olan yaşamı, daralan ve özel nitelikleri olan gruplara böler.

Taksonomik hiyerarşinin en geniş kategorisi “Alan” dır. Alan, tüm canlıları kapsayan en büyük sınıf olarak kabul edilir. Alanın altında Krallık, Ardışık, Sınıf, Takım, Familya, Cins ve Tür gibi kategoriler yer alır. Bu kategoriler, canlıların farklı özelliklerini gösteren gruplardır.

  • Alan: Tüm canlıları kapsayan en geniş taksonomik kategori.
  • Krallık: Canlılar, bu kategoride beş ana krallığa ayrılır: Monera (tek hücreli organizmalar), Protista (tek hücreli ve çok hücreli organizmalar), Fungi (mantarlar), Plantae (bitkiler) ve Animalia (hayvanlar).
  • Ardışık: Krallık kategorisinde yer alan canlılar, Ardışık kategorisinde benzer özelliklere sahip organizmalara ayrılırlar.
  • Sınıf: Ardışık kategorisi altındaki canlılar, ortak özelliklere sahip organizmaları içeren gruplara ayrılırlar.
  • Takım: Sınıf kategorisinde yer alan canlılar, daha dar gruplara ayrılırlar ve benzer özelliklere sahip takımları içerirler.
  • Familya: Takım kategorisinde yer alan canlılar, daha dar gruplara ayrılırlar ve benzer özelliklere sahip aileleri içerirler.
  • Cins: Familya kategorisinde yer alan canlılar, daha dar gruplara ayrılırlar ve benzer özelliklere sahip cinste olan organizmaları içerirler.
  • Tür: Cins kategorisinde yer alan canlılar, daha dar gruplara ayrılırlar ve ortak özelliklere sahip türleri içerirler.

Sonuç olarak, canlıların sınıflandırılması, taksonomik hiyerarşi adı verilen bir sistemde yapılır. Bu sistem, canlıları farklı özelliklere göre gruplarak anlamak ve öğrenmek için çok önemlidir. Taksonomik hiyerarşi sistemi, canlıları daha anlaşılır ve öğrenilebilir bir şekilde sınıflandırmayı amaçlar.

Tekrar Kontrol Edin

Bitki Biyokimyası ve Fizyolojisi

Bitki biyokimyası ve fizyolojisi, bitkilerin temel işlevleriyle ilgili önemli bir konudur. Bu alanda yapılan araştırmalar, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super