Ana Sayfa / Dersler / Matematik / Geometri / Analitik Geometride Üçgenin Merkez Açısı ve Çevresel Açısı Nasıl Hesaplanır?

Analitik Geometride Üçgenin Merkez Açısı ve Çevresel Açısı Nasıl Hesaplanır?

Analitik geometri, matematiksel problemlerin çözümü ve geometrik şekillerin analizi için kullanılan bir araçtır. Üçgenler, analitik geometride önemli bir rol oynar ve üçgenin merkez açısı ve çevresel açısı, üçgenin özelliklerinin hesaplanmasında önemli bir faktördür.

Üçgenin Merkez Açısı Nedir?

Üçgenin merkez açısı, üçgenin içinde çizilen çemberin merkezinden üçgenin bir noktasına çizilen doğru ile oluşan açıdır. Bu açı, üçgenin merkezine bağlanan üç doğru parçasının açılarına eşittir. Üçgenin merkez açısı, üçgenin çevresel açısının yarısına eşittir.

Üçgenin Çevresel Açısı Nedir?

Üçgenin çevresel açısı, üçgenin çevresindeki herhangi bir iki noktanın üçüncü noktadan çizilen doğru ile oluşturduğu açıdır. Bu açı, üçgenin her bir açısının karşısındaki kenarın uzunluğuna bölünerek hesaplanır.

Üçgenin Merkez Açısı Nasıl Hesaplanır?

Bir üçgenin merkez açısı, çemberin merkezine bağlanan üçgenin bir noktasına çizilen doğru ile oluşan açıdır. Bu açı, üçgenin merkezine bağlanan üç doğru parçasının açılarına eşittir. Üçgenin merkez açısı, üçgenin çevresel açısının yarısına eşittir.

Merkez açısının hesaplanması için, öncelikle üçgenin içinde çizilen çemberin merkezinin koordinatlarının bulunması gerekir. Bu koordinatlar, üçgenin kenarlarının orta noktalarının koordinatlarını kullanarak bulunabilir. Ardından, her bir açının merkez açısı, üçgenin merkezine bağlanan o noktanın çember merkezine çizilen doğru ile oluşan açıdır.

Örnek bir hesaplama için, ABC üçgeninin A = (1,1), B = (3,5) ve C = (7,2) noktalarından geçtiğini varsayalım. Öncelikle, çemberin merkezini bulmak için, üçgenin kenarlarının orta noktalarının koordinatlarını kullanabiliriz. Bunlar, D = ((1+3)/2, (1+5)/2) = (2, 3) , E = ((3+7)/2, (5+2)/2) = (5, 7/2) ve F = ((7+1)/2, (2+1)/2) = (4, 3/2) şeklinde bulunabilir.

Çemberin merkezi, üç orta noktanın kesişim noktası ile aynıdır, bu nedenle çemberin merkezi G = (4, 2) olarak bulunur. Ardından, üçgenin merkez açılarını hesaplamak için, her bir açının merkez açısı, çemberin merkezine bağlanan o noktanın çember merkezine çizilen doğru ile oluşan açıdır.

Örneğin, A noktasındaki açının merkez açısı, AG ile AB arasındaki açıdır. Bu açı, trigonometri kullanılarak hesaplanabilir. İlk olarak, AB’nin eğimini ve AG’nin eğimini hesaplamamız gerekir.

AB eğimi = (5-1) / (7-3) = 4/4 = 1

AG eğimi = (2-1) / (4-1) = 1/3

Daha sonra, bu eğimler arasındaki açıyı hesaplamak için, aralarındaki farkın tanjantını hesaplayabiliriz.

tan A = |(eğimAB – eğimAG) / (1 + eğimAB * eğimAG)| tan A = |(1 – 1/3) / (1 + 1 * 1/3)| tan A = 2/3 A = arctan(2/3) A = 33.69 derece

Bu şekilde, diğer iki açının merkez açıları da hesaplanabilir ve sonuç olarak üçgenin merkez açıları bulunabilir.

Üçgenin Çevresel Açısı Nasıl Hesaplanır?

Üçgenin çevresel açısı, üçgenin çevresindeki herhangi bir iki noktanın üçüncü noktadan çizilen doğru ile oluşturduğu açıdır. Bu açı, üçgenin her bir açısının karşısındaki kenarın uzunluğuna bölünerek hesaplanır. Çevresel açı, üçgenin iç açılarının tamamına eşittir ve her bir açının karşısındaki kenarın uzunluğuna bölünerek hesaplanabilir.

Örneğin, ABC üçgeninin kenarları AB, AC ve BC olsun. Çevresel açı A, B ve C olarak adlandırılır. Çevresel açı A, BC kenarının karşısındaki açıdır. Bunu hesaplamak için, AB ve AC kenarlarının uzunluklarının bilinmesi gerekir. Diyelim ki AB = 5 birim ve AC = 7 birim. Daha sonra, A noktasından BC kenarına dikey bir çizgi çizerek, iki dik üçgen oluşturabiliriz. Bu üçgenlerin benzerliği kullanılarak, BC kenarının uzunluğu hesaplanabilir.

AB / BC = sin C BC = AB / sin C BC = 5 / sin C

Daha sonra, çevresel açı A’nın ölçüsü şu şekilde hesaplanabilir:

sin A = BC / AC = (5 / sin C) / 7 = 5 / (7 * sin C)

Benzer şekilde, çevresel açı B ve C’nin ölçüleri de hesaplanabilir.

sin B = AC / AB = 7 / 5 = 1.4 sin C = AB / AC = 5 / 7 = 0.71

Bu hesaplamalar sonucunda, çevresel açı A = sin^-1(5 / (7 * sin C)) = 59.81 derece, çevresel açı B = sin^-1(7 / (5 * 1.4)) = 72.25 derece ve çevresel açı C = sin^-1(5 / (7 * 0.71)) = 48.94 derece olarak bulunur.

Sonuç olarak, bir üçgenin her bir açısının çevresel açısı, o açının karşısındaki kenarın uzunluğuna bölünerek hesaplanabilir. Bu, üçgenin çevresel açılarının özelliklerinden biridir ve analitik geometri uygulamalarında da sıkça kullanılır.

Tekrar Kontrol Edin

Geometride Benzerlik İşlemlerinin Özellikleri ve Uygulama Alanları Nelerdir?

Geometri, doğru, düzlem, nokta, açı, yüzey gibi kavramları ele alan bir matematik dalıdır. Geometride benzerlik …

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super